Unterhaltung zwischen NinchenBienchen und aventador

1 Profilnachrichten

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán phòng bên ngoài hậu các, còn nói ngày mai sẽ ra đề khảo thí.
  -Ồ, chuyện đó không có gì đâu. Tiên sinh ra đề hầu hết đều có quy luật cả. Giống như lúc trước ta bái sư, vừa đúng lúc tiên sinh đang giảng "Hiếu" nên đề cũng lấy "Hiếu" làm nội dung. Đúng rồi, tiên sinh có nói cho hiền đệ biết ngày mai người sẽ giảng giải bài văn nào không?
  -"Luận".
  Tư Mã Ý cười nói:
  -Vậy là dễ làm rồi. Đề ngày mai của tiên sinh ắt sẽ có liên quan đến "Luận".
  Dễ làm cái rắm ấy!
  Tào Bằng thấy hơi đau đầu.
  Đúng là hắn không hề xa lạ với "Luận" nhưng không có nghĩa là hắn có thể viết ra một kiệt tác được.
  Chuy
Zeige Profilnachrichten 1 bis 1 von 1